Systém CLAVIUS

VÝBĚR DAT CLAVIUS

V hlavním vodorovném menu vyberte položku Výstupy a následně Export dat (Outin). V otevřeném okně zadejte podmínku pro výběr dat:
- Datum vložení svazku mezi a odpovídající interval
- Tématika svazku rovno 1;2;3;4;5;7
- Podmínka pro omezení exportu signatur, které nechcete posílat, např. pobočky, výměnný fond apod.

(Sestavenou podmínku pro výběr dat doporučujeme uložit pro pozdější snadné vyvolání pomocí tlačítka Ulož například pod názvem SKAT.)

Po stisku tlačítka OK následuje standardní dialog výběru výstupní sestavy. Zde vyberete sestavu Export dat OUTIN (ISO 2709) a pomocí tlačítka Do souboru ji uložíte na disk C do pomocného adresáře. Pokud máte kódovou stránku v exportní sestavě nastavenou jinak než 895, nastavte stránku 895. Posledním krokem je odeslání vzniklé sestavy ISO jako přílohu e-mailem. Do zprávy přiložte i soubor úbytků (CLAVIUS/DATA/UBYTKY.DBF) nejlépe v zazipované podobě. Odešlete na adresu justinova@skat.cz, z důvodu antispamového programu nezapomeňte vyplnit předmět mailu (Data SKAT) a řádný text mailu např. "Zasílá knihovna z ..."

Souborný katalog je doplňován zaslanými záznamy v pravidelných intervalech dle dohody čtvrtletně nebo měsíčně.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz