Systém LANius

Režim Data pro souborný katalog LANius

Režim Data pro SKAT aktivujte z vodorovného menu volbou Systém a následně ve svislém menu volbou Data pro SKAT. Po zvolení režimu následuje zobrazení dialogového okna, ve kterém volíte základní údaje pro přenos.

Datumový interval - budou vybrány záznamy knih naučné literatury pořízené v zadaném období. Standardně je nabízen minulý kalendářní měsíc. Při prvním přenosu dat však zadáte datum instalace systému ve Vaší knihovně.

Volič Mechanika - zde udáváte, kam se vybraná data mají uložit:

» Volba A: nebo B: - ukládá data na disketu. Poté zašlete disketu na adresu: SKAT, Jiráskova 1775, 390 02 Tábor

» Volba \LANIUS\TXT - ukládá data do Datového adresáře LANIUS, podadresáře TXT. Je standardně nastavena. Poté odešlete data e-mailem na adresu justinova@skat.cz .

Tlačítko <Budiž> - startuje vlastní výběr záznamů a jejich uložení na disketu. Vybrané záznamy zůstávají samozřejmě dál ve vašem fondu, jedná se pouze o kopii záznamů. Vlastní výběr je časově náročná operace a může trvat řádově několik minut. Po ukončení výběru je zobrazena informace o ukončení přenosu dat.

Souborný katalog je doplňován zaslanými záznamy v pravidelných intervalech čtvrtletně nebo měsíčně.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz