Výroční zpráva 2012

Textová část.

Rozvaha k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012

Návrh rozpočtu na rok 2013

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz